Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Visuaalinen ilme luo vahvaa brändiä, joka erottuu kilpailijoista.

Visuaalinen  ilme  on kokonaisuus, jonka tehtävänä on vahvistaa yrityksen tai organisaation mielikuvaa ja heijastaa brändin ydintä. Se tekee näkyväksi organisaation arvot ja toimintaperiaatteet.

Visuaalinen ilme on osa isompaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on luoda vahva mieleenpainuva brändi, joka erottuu kilpailijoista.

Visuaalisen ilmeen peruselementtien suunnittelu käsittää vähintäänkin logon, typografian, väri- ja kuvamaailman suunnittelun sekä tietyn kokoelman sovelluksia. Laajimmillaan visuaalinen ilme on kokonainen Design System, joka voi käsittää kaiken digitaalisten sovellusten elementeistä animaatioihin ja videoihin.

Onko yrityksesi tai organisaatiosi visuaalinen ilme ajassa kiinni? Vastaako nykyinen visuaalinen ilme yrityksen nykyistä toimintaa? Pitäisikö visuaalista ilmettä päivittää, kun yritys on kasvanut? Entä  miten visuaalinen ilmeesi toimii digitaalisissa kanavissa?

Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme elää ajassa

Yritysten ja organisaatioiden visuaalinen ilme luonnollisesti kehittyy ajan mukana, mutta tietty tunnistettava ydin kannattaa säilyttää, jotta brändin tunnistettavuus säilyy. Hyvin tehtyä visuaalista ilmettä on helppo soveltaa uusiin käyttötarkoituksiin eikä suunnittelua ei tarvitse aina aloittaa alusta. Tämä säästää resursseja ja kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Me Kubossa teemme kaikkea visuaaliseen ilmeeseen liittyen. Visuaalinen suunnittelumme pohjautuu perusteelliseen asiakasymmärrykseen, brändityöhön ja tavoitteiden asetteluun.
Kubo on strateginen ja luova sisältötoimisto, ja me kubolaiset joukko intohimoisia sisältömarkkinoinnin, viestinnän, markkinoinnin, tarinankerronnan ja designin ammattilaisia. Olemme tunnettuja uusista ideoista, laadukkaasta työstä, inhimillisestä otteesta sekä tuloksellisesta viestinnästä ja brändin rakentamisesta.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja tai tavata meidät?
Soita tai meilaa Jarmolle.

Jarmo Hovinen 0500-520981

jarmo.hovinen@kubo.fi