Hanna Kangasniemi

Sisältömarkkinoinnissa maaliin pääsee, kun satsaa jatkuvaan ja hyvin suunniteltuun sisällöntuotantoon. Joskus sisällöntuotanto kuitenkin takkuilee. Lue, miten torpata jatkuvan sisällöntuotannon esteet, sitouttaa tekijät ja varmistaa laadukkaiden sisältöjen säännöllisyys.

1. Tee sisältöstrategia 

Aloita sisällöntuotanto tekemällä sisältöstrategia. Selkeä sisältöstrategia auttaa pitämään sisällöntuotannon tavoitteelllisena ja oikeassa suunnassa. Kun sisällöt ovat aidosti haluttua kohderyhmää kiinnostavia, se motivoi sisällöntekijöitäkin. Sisältöstrategia myös helpottaa sisällöntuottajien työtä, näyttää yhteistä suuntaa, auttaa suunnittelemaan ja tuottamaan oikeanlaisia sisältöjä ja jakamaan niitä oikeilla kanavilla. Jalkauta sisältöstrategia konkreettisin teoin kaikille tekijöille.

2. Laadi toimitusprosessi

Selkeästi kuvattu ja hyvin jalkautettu toimitusprosessi helpottaa sisällöntuotannon kokonaisuuden hahmottamista ja jokaisen sisällöntuotantoon osallistuvan roolia siinä. Toimitusprosessi on kokonaiskuvaus sisältöjen ideoinnista sisältöjen julkaisemiseen ja onnistumisen arviointiin. Se helpottaa niin kokonaisuuden hallintaa kuin itsenäistäkin työtä, koska kaikilla on kirkkaana mielessä oma roolinsa osana toimitusprosessia.

3. Sitouta kirjoittajat tekemiseen

Miksi, miten ja kenelle teemme sisältöjä? Mitä hyötyä sisällöistä on? Sitouta kirjoittajat äänenmukaiseen sisältöjen tekemiseen ottamalla heidät mukaan suunnitteluun ja ideointiin. Perehdytä heidät tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Anna myös palautetta tehdystä työstä ja kuuntele tekijöiden palautetta. 

4. Suunnittele pitkäjänteisesti

Sattumanvarainen sisältöjen suunnittelu tuottaa sattumanvaraisia sisältöjä. Ilman pitkän linjan suunnitelmia, sisältöjä syntyy satunnaisesti jatkuvuuteen sitoutumatta. Tee sisältösuunnitelmat vuosikellon ja kohderyhmätietämyksen avulla pitkäjänteisesti. Juttukonseptointi helpottaa suunnittelua. Samoin tekevät huolelliset briiffit. Suunnittelu ja briiffaus ovat osa toimitusprosessia.

5. Aikatauluta sisällöt

Säännöllisen sisällöntuotannon edellytys on mietitty aikataulutus ja tekijöiden sitouttaminen aikatauluihin. Deadlinet pitävät tekijät ja tuotannon vauhdissa. Aikataulutus on osa toimitusprosessia.

6.  Kuuntele kohderyhmääsi

Ideavirrat sisältöjen tekoon voivat tyrehtyä alkuinnostuksen jälkeen. Se voi myös pysäyttää jatkuvuuden sisällöntuotannossa. Jotta uusia ideoita sisällöiksi syntyy, on syytä kuunnella tarkalla korvalla kohderyhmää ja sitä tuntevia. 

Liiku kanavilla, joilla kohderyhmäsi liikkuu, kuuntele esimerkiksi asiakaspalvelun asiantuntijoita ja muita suorassa kontaktissa kohderyhmääsi olevia. Kun on uusia sisältöideoita, on myös sisältöjä.

7. Pidä homma liikkeessä ja kehitä

Paikalleen ei voi jäädä. Säännöllinen tulosten analyysi ja tarvittaessa uusien ideoiden kehittäminen ja testaaminen pitää sisällöntuotannon vireänä. Säännöllinen ideointi on myös tärkeää.

8. Satsaa ammattitaitoiseen tiimiin

Kerää hyvä tiimi tekijöiksi. Kun työhön on sitoutettu motivoituneet ja sisältöstrategian omaksuneet tekijät, myös sisällöntuotannon sujuva jatkuvuus on taattu. Mikäli omassa organisaatiossa ei ole tekijöitä, luotettava sisältökumppani on fiksu satsaus ja tuo usein myös uusia näkökulmia tekemiseen.