Matti Lintulahti

Yritykset eivät ole ainoita, jotka tarvitsevat sisältöstrategian. Myös yksittäiset asiantuntijat tarvitsevat oman henkilökohtaisen sisältöstrategian, jotta omasta asiantuntijuuden rakentamisesta tulisi suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja tuloksellisempaa.
Olen puhunut asiantuntijan henkilökohtaisesta sisältöstrategiasta koulutustilaisuuksissa, joissa asia on herättänyt yllättävän paljon kiinnostusta. Kuitenkin kädennostojen perusteella vain muutama asiantuntija on tehnyt itselleen itselleen sisältöstrategian, vaikka jatkuvasti tuottaa sisältöjä blogeissa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa.
Tässä muutama vinkki asiantuntijan henkilökohtaisen sisältöstrategian luomiseksi. Itse olen tällaisen itselleni luonut, ja toimivaksi havainnut.

Vinkit henkilökohtaiseen sisältöstrategiaan

Asiantuntijan sisältöstrategian ei tarvitse olla monimutkainen. Helppo, suoraviivainen ja yksinkertainen riittää. Kunhan siinä otetaan ensimmäisenä kantaa kenelle asiantuntija haluaa viestiä ja millaisin tavoittein: Kohderyhmät ja tavoitteet.
Tavoitteesta kannattaa yleensä lähteä liikkeelle. Asiantuntijalle tavoitteita voivat olla oppiminen, oman osaaminen näyttäminen, uuden työpaikan hakeminen, oman henkilöbrändin rakentaminen tai vain oman työnteon tekeminen hauskemmaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi pitää löytää oikeat kohderyhmät, kenelle luoda sisältöjä ja kenen kanssa verkossa keskustella.
Näiden kahden asian (kohderyhmät ja tavoitteet) perustalle rakentuu, millaista sisältöä asiantuntijan kannattaa luoda ja kuratoida, millä tyylillä, missä kanavissa ja millaisella julkaisurytmillä. Kuinka paljon aikaa ja energiaa on valmis käyttämään, määrittää myös näitä asioita: Kanavat, sisällöt, tyyli ja jukaisukalenteri.
Jokaisella asiantuntijalla sisältöstrategian yhtenä osana pitäisi olla oppiminen ja muiden saman alan asiantuntijoiden kanssa verkottuminen. Verkottumisen lisäksi asiantuntijan työssä pitää olla myös hauskaa, ja oma sisältöstrategia auttaa siinäkin. Ainakin minua on auttanut.
Omaa blogia suosittelen kaikille asiantuntijoille oman asiantuntijuuden rakentamisen perustana. Itse aloitin bloggaamisen omassa blogissani 22.2.2005  – yhdeksän vuotta sitten, ja se on ollut yksi parhaimmista päätöksistäni.