Matti Lintulahti

Kun teimme raporttiamme Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014, kysyimme sisältömarkkinointia käyttävien yritysten markkinoinnista vastaavilta, mitä taktiikoita he käyttävät sisältömarkkinoinnissa, kuinka tehokkaina he käyttämiään taktiikoita pitävät ja kuinka tehokkaana he sisältömarkkinointia yleensä pitävät.
Vastaajista 7 prosenttia pitää sisältömarkkinointia erittäin tehokkaana ja 52 prosenttia tehokkaana. 41 prosenttia vastaajista tekee omasta mielestään tehotonta sisältömarkkinointia.
Huomasimme, että tehokkaat sisältömarkkinoijat olivat selvästi muita useammin tehneet sisältöstrategian ja vastuuttaneet sisältömarkkinoinnin tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen tietylle nimetylle henkilölle.
Tehokkaassa sisältömarkkinoinnissa korostuukin suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, vastuuttaminen ja järkevä resurssointi.

Kaikkein yleisimmät taktiikat ovat myös tehokkaita

TaktiikatOheisessa kuvassa näkee kuinka yleisesti suomalaiset yritykset käyttävät eri sisältömarkkinoinnin taktiikoita. Kuusi yleisintä sisältömarkkinoinnin taktiikkaa Suomessa ovat: 1) artikkelit omalla verkkosivustolla, 2) henkilökohtaiset tapaamiset, 3) sähköiset uutiskirjeet, 4) videot, 5) artikkelit muilla sivustoilla ja 6) blogit.
Kysyimme raporttiamme varten, kuinka tehokkaana vastaajat pitävät kutakin käyttämäänsä sisältömarkkinoinnin taktiikkaa. Tehokkuuteen vastanneet siis käyttävät kyseistä taktiikkaa.
Sisältömarkkinointia tekevät ovat havainneet tehokkaimmiksi taktiikoiksi seuraavat viisi:

  1. Henkilökohtaiset tapaamiset
  2. Sähköiset uutiskirjeet
  3. Videot
  4. Blogit
  5. Artikkelit muilla sivustoilla

Tehokkaimmat taktiikat
Mielenkiintoista näiden tulosten perusteella on se, että yritysten kokemusten mukaan on tehokkaampaa julkaista oma artikkeli muulla sivustolla kuin omalla. Sähköposteihin lähetettävät uutiskirjeet koetaan tehokkaiksi edelleenkin kaikesta sosiaalisen median kanavien saamasta huomiosta huolimatta. Videot ovat nousseet tehokkuudessa jo blogien ohi. Nämä kaikki viisi tehokkainta taktiikkaa ovat myös yleisimpien käytettävien taktiikoiden joukossa.
Entä mitä taktiikoita sitten pidetään muita tehottomampina. Muita tehottomampina taktiikoita ovat digitaaliset lehdet, kirjat (niin sähköiset kuin perinteiset), lisenssoidut sisällöt, pelit, podcastit ja vuosikertomukset. Yli puolet kyseistä taktiikka käyttävistä piti taktiikkaa joko ei ollenkaan tehokkaana tai ei kovin tehokkaana. Kannattaa kuitenkin huomata, että pieni osa vastaajista piti myös näitä taktiikoita erittäin tehokkaina.

Tehokkaita vähemmän käytettyjä taktiikoita

Kun vertaa mitkä sisältömarkkinoinnin taktiikat ovat niitä käyttävien yritysten mielestä tehokkaita, mutta jotka eivät nouse yleisimpien taktiikoiden joukkkoon, kolme taktiikkaa erottuu. Nämä ovat mobiilisisällöt, tutkimusraportit ja verkkopresentaatiot.
Jokaisen sisältömarkkinointia tekevän yrityksen kannattaakin miettiä, miten saada nämä kolme taktiikkaa, mobiilisisällöt, tutkimusraportit ja verkkopresentaatiot, hyödylliseen tehokkaaseen käyttöön, jos ne eivät vielä keinovalikoimaan kuulu. Sillä osa kilpailijoista jo käyttää niitä ja pitää niitä tehokkaina. Miksi et sinäkin?
 
Oletko kiinnostunut kuulemaan enemmän Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -raportista? Ota yhteyttä: matti.lintulahti@kubo.fi
Kysyimme helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselyymme vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa. Kyselyä kannattaa pitää suuntaa-antavana näkemyksenä Sisältömarkkinoinnin tilasta Suomessa ja yhtenä vertailukohtana, kun miettii oman median, sisältöjen ja tarinoiden hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa.