Jenni Junkala

Mette Rönnberg aloitti huhtikuussa visuaalisena suunnittelijana Kubolla. Digitaalisuus on suunnittelijan työssä hänelle arkipäivää.

Moikka Mette, tervetuloa mukaan porukkaan! Mitä odotat työstäsi Kubolla?

Toivon pääseväni työskentelemään monipuolisesti erilaisten projektien parissa. Sen avulla voin syventää osaamistani ja löytää uudenlaisia työskentelytapoja. Kubolle töihin hakiessa katsoin nettisivujanne, huomasin millaisia projekteja teette ja innostuin niiden monipuolisuudesta. Odotan, että Kubolla on hyvä ja avoin työilmapiiri ja työskentely mukavaa.

Meillä Kubolla tosiaan saa tehdä töitä monenlaisten asiakkaiden ja projektien parissa niin B2C- kuin B2B-kentälläkin. Tylsää ei varmasti tule ja itseään ja asiakkaita saa myös haastaa. 

Se kuulostaa hyvältä! Pidän haasteista ja siitä, että selviän niistä. Suunnittelijathan löytävät usein hyvät ratkaisut helpolla, mutta saavat tehdä erinomaisten eteen kunnolla työtä.

Meillä tehdään tiiviisti töitä pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa. Millainen sinä olet asiakastyössä?

Minusta on tärkeää luoda yhteys asiakkaaseen, jotta lopputulos on toivottu. Kuvailisin itseäni asiakaslähtöiseksi. Olen töissä melko samanlainen kuin muutenkin eli intohimoinen ja helposti innostuva. Pyrin luomaan ympärilleni avoimen ja positiivisen ilmapiirin, jossa on matala kynnys tuoda esille mielipiteitä ja ideoita.

Mitä pidät vahvuuksinasi suunnittelijana?

Olen tehnyt aiemmin töitä mainostoimistossa graafikkona. Siinä työssä tein hyvin erilaisia visuaalisia projekteja logosuunnittelusta käyntikortteihin ja pakkauksiin. Olen myös ollut töissä A-lehdillä ja Lidlin markkinointitiimissä. Niissä töissä pääsin muun muassa taittamaan lehtiä, suunnittelemaan kuvauksia, tekemään mainoksia ja lehtikuvituksia. Taustani takia vahvuuteni ovatkin erilaiset taittotyöt, joissa pääsen sommittelemaan erilaisia elementtejä yhteen. 

Missä olet opiskellut alaa?

Olen valmistunut Xamkista eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta graafiseksi muotoilijaksi. Olen opiskellut myös 3D-animaatiota ja pelisuunnittelua Kymenlaakson kansanopistossa.

Mikä on suurin intohimosi visuaalisessa suunnittelussa?

Erityisesti pakkaussuunnittelu kiinnostaa minua. On aina kutkuttavaa miettiä, miten visuaalisuuden, muotokielen ja brändin avulla luodaan esteettinen kokonaisuus. Brändin vaikutus pakkauksiin on kiehtova. Aina kalliin ja esteettinen näköinen ratkaisu ei ole pakkaussuunnittelussa tuotteelle oikea, jos se ei sovi brändiin.

Muuten suunnittelussa itse luomisprosessi on intohimoni. Minua kiinnostaa juuri nyt minimalistinen design. Yksinkertaisin ratkaisu on usein toimivin ja tyylikkäin.

Miten suunnittelu on mielestäsi muuttumassa?

Enemmän ja enemmän digitaaliseksi. Viime aikoina esimerkiksi digitaalisen taiteen arvostus on kasvanut ja teoksien hinnat pyörivät samassa luokassa perinteisten maalauksien kanssa. Designin muuttuminen digitaaliseksi tuo uusia mahdollisuuksia, ja esimerkiksi animaatio tulee varmasti vahvistamaan entisestään asemaansa markkinoinnissa. Moni yritys käyttää jo nyt esimerkiksi animoituja logoja perinteisen, staattisen logon rinnalla.

Digitaalisuus avaa myös omaan työhöni uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi verkkojulkaisusta voi tehdä interaktiivisen ja se voi sisältää mediaa, jota perinteinen lehti ei. Digitaalisuus mahdollistaa myös nopean reagoinnin ja tekee lopputuotosten päivittämisen vaivattomaksi. Digitaalinen työskentely on jo nyt itselleni arkipäivää, mutta minun on silti pysyttävä kärryillä esimerkiksi uusista ohjelmista. Luovan prosessin alussa käytän muuten aina edelleen kynää ja paperia. Mielestäni ajatukset ja ideat virtaavat niin paremmin. Perinteiset keinot auttavat minua pääsemään flow-tilaan.