Jarmo Hovinen

Olemmeko jo menneet kaikessa hypessä sen ohi, mitä asiakas oikeasti haluaa? Entä jos olemmekin unohtaneet kuunnella mitä ja miten asiakas haluaa saada meiltä viestejä? Teemme asioita kanavien, konsulttien ja hypen ehdoilla ja pahimmillaan unohdamme asiakkaan kokonaan. Kuvittelemme tekevämme omaa mediaa modernilla tavalla, vaikka teemme sitä väärin ja tehottomasti.
Jokainen yritys tarvitsee oman median, koska media muuttuu eikä ole enää luotettava läheinen kaveri vaan kylmä ja kaukainen klikkien metsästäjä. Lue lisää…
Kuluttajan_toiveetMutta liian harva osaa tehdä omaa mediaa oikein ja tehokkaasti. Oman median tärkein yksittäinen asia on omien asiakkaiden aito kuunteleminen ja auttaminen. Miten esimerkiksi asiakkaat oikeasti haluavat kommunikoida yritysten kanssa? Tiedätkö sen?
Hyvä esimerkki oikeasta tavasta tehdä omaa mediaa on Net-a-Porter. Natalie Massenet on reilussa kymmenessä vuodessa muuttanut tavan tehdä trendibrändien vähittäiskauppaa. Net-a-Porter on muuttanut oman median avulla liiketoiminnan toisenlaiseksi ja rakentanut kilpailuedun itselleen. Oma media on kasvanut Porter-lehden ansiosta kilpailemaan Voguen kanssa maailman muotilehden ykköspaikasta.
Net-a-Porter tekee aitoja juttuja ja auttavia juttuja. Kuluttaja tietää jatkuvasti minkä brändin kanssa hän on tekemisissä ja saa apua haluamansa trendituotteiden löytämiseen ja ostamiseen.
Suomessa Varusteleka on rakentanut itsestään oman median ja ilmiön, joka auttaa ja markkinoi liiketoimintaa, ja on kasvattanut niche-alueella toimivan verkkokaupan Euroopan suurimmaksi omalla alallaan.

Oikein tehty oma media lähenee ratkaisumyyntiä

B2b-markkinalla toimivat yritykset eivät ole yhtään erilaisessa tilanteessa. Yhdellä suulla ei voi puhua kaikille. Ostopäättäjiä pitää puhutella aikaisempaa kuuntelevammin, paljon henkilökohtaisemmin ja aidosti auttavammin.
Ostamisen_esteetOma media lähenee entistä enemmän ratkaisumyyntiä. Ratkaise asiakkaan ongelmia ja haasteita sisällön keinoin. Jos sen pystyt tekemään, asiakas suosittelee, kiittää ja ostaa.
Esimerkiksi Custom Soundsin Kimmo Aroluoma puhuu kuin ammattilainen ammattilaiselle, ratkoaa kitaristien ongelmia ja neuvoo, paljastaa ammattisalaisuuksia, jotta ammattilaisilla olisi helpompi menestyä. Ja näin tekemällä saa kasvatettua kitarakaupan liiketoimintaa erittäin kilpailulla toimialalla, jossa on ennustettu pienten kivajalkakauppojen kokonaan häviävän.
Tulevaisuudessa voittajat ovat ketteriä yrityksiä, jotka pystyvät ja uskaltavat hyödyntää median voimakkaan murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet, niin tunnetut kuin yllättävät. Yksi niistä on markkinointiviestinnän panostusten siirtäminen maksetusta mediasta omaan mediaan. Ilman omaa mediaa yrityksen on yhä vaikeampi menestyä tulevaisuudessa. Mutta se pitää tehdä oikein, asiakasta aidosti kuunnellen ja auttaen.

Tutki ja ota selvää mutun sijaan

Jotta omaa media voi tehdä oikein, tutkimme mitä kuluttaja ja b2b-ostopäättäjä haluavat yritysten sisällöiltä. Tutkimukset teki IROResearch Oy Kubo Oy:n toimeksiannosta lokakuussa 2015. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää yritysten tuottamien sisältöjen käyttöä, merkitystä ja vaikutusta tiedon hankinnassa ja ostopäätöksissä niin kuluttajien keskuudessa kuin b2b-ostopäättäjissä.
Haluatko tietää enemmän miten ostopäättäjät käyttävät ostoprosessien eri vaiheissa sisältöjä ja mikä merkitys ja vaikutus yritysten tuottamalla sisällöllä on kuluttajien ostamisessa? Ota yhteyttä niin tulemme kertomaan.