Matti Lintulahti

Tulevaisuudessa markkinointiviestintä ja media näyttävät hyvin toisenlaisilta kuin nyt. Teknologisen kehityksen voimat jatkavat alan ravistelua vähintäänkin yhtä voimakkaasti kuin mitä on jo tapahtunut. Pelkästään median kuluttamisen trendikehitys kertoo voimakkaasta muutoksesta. Lisäksi teknologisen kehityksen mukanaan tuomat mustat joutsenet voivat muuttaa markkinointiviestintää paljon nopeammin kuin haluamme uskoa.

Perinteinen media kutistuu

Ennen mediayhtiöt tavoittivat suomalaiset hyvin. Mutta halukkuus maksaa perinteisestä mediasta on laskenut jo vuosia voimakkaasti. Suomeen kasvaa kokonaisia sukupolvia, jotka eivät enää halua käyttää tilattavaa mediaa. Koska saman tiedon, hyödyn, viihteen saa ilmaiseksi, he eivät ole valmiit maksamaan niin paljoa kuin ennen.
Tämä näkyy tutkimuksissa useiden prosenttiyksiköiden vuosittaisissa muutoksissa valmiudessa maksaa tilattavasta mediasta. Kun vuosi vuodelta yhä harvempi haluaa maksaa tilattavasta mediasta, kaupallisen median kurjistuminen jatkuu.
Median kulutus jatkaa tulevien vuosien aikana nopeaa muuttumista. Suomalaiset siirtyvät yhä enemmän kuluttamaan digitaalisia ja mobiileja sisältöjä. Visuaalisen ja liikkuvan sisällön merkitys kasvaa. Videoiden, infografiikan ja animaatioiden kuluttaminen lisääntyy.
Perinteinen media kutistuu ja samalla sen kyky kustannustehokkaasti toimia markkinointiviestintää tekevien yritysten ja perinteisen median käyttäjien välillä heikkenee.
Perinteisen median pieneneminen merkitsee, että yritykset tavoittavat asiakkaansa mainonnan avulla vuosi vuodelta heikommin perinteisen median kautta. Lähinnä perinteiseen mainontaan nojautuvat yritykset tulevat pärjäämään yhä heikommin muuttuvassa kilpailutilanteessa.

Yritysten oma media kasvaa

Tänään mainostajan on aikaisempaa helpompi tavoittaa asiakkaat oman median avulla, tulevaisuudessa vielä helpommin. Yritysviestinnän ammattilaisten määrän kasvu jatkuu ja toimittajien määrän lasku jatkuu. Financial Times puhuu korporaatiomedian invaasiosta. Yritykset investoivat maailmalla  ja Suomessa omaan mediaan.
Esimerkkejä löytyy jo joukoittain. Kannattaa tutkia vaikka seuraavien yritysten toimintaa: Red Bull, Coca-Cola, American Express, Virgin, SAP, Audi, Net-a-porter, Airbnb, Jyskebank, Patagonia, Orion, Mandatum Life, Lähi-Tapiola, Novita, Custom Sounds, Valio, Ferroplan, Ruka ja Partioaitta.
Tulevaisuudessa voittajat ovat ketteriä yrityksiä, jotka pystyvät ja uskaltavat hyödyntää median voimakkaan murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet, niin tunnetut kuin yllättävät. Yksi niistä on markkinointiviestinnän panostusten siirtäminen maksetusta mediasta omaan mediaan. Ilman omaa mediaa yrityksen on yhä vaikeampi menestyä tulevaisuudessa.
Jokaisen yrityksen kannattaakin tänään kysyä itseltään: Kuinka valmis olen yrityksen oman median rakentamiseen? Miten pystyn parhaiten kommunikoimaan asiakkaiden kanssa? Miten pystyn löytämään potentiaaliset asiakkaat mahdollisimman aikaisin ostoprosessia? Tunnenko oikeasti asiakkaani niin hyvin, että pystyn luomaan heille mielenkiintoista sisältöä?