Leena Filpus

Tutkimme menestyvää sisältömarkkinointia tekevien yritysten käsityksiä siitä, miten tehdään kiinnostavia sisältöjä. Nappaa tästä resepti menestyvään sisällöntuotantoon.

1. Tee monipuolisia sisältöjä suunnitelmallisesti

Sisällöntuotannolla on oltava selkeät tavoitteet ja arvomaailma, jonka pohjalta sisältöjä rakennetaan. On oltava aito ja uskottava. Onnistujayritykset tuntevat myös asiakkaansa aasta ööhön. Ne keräävät tietoa asiakkaistaan aktiivisesti, jotta pysyisivät selvillä siitä, minkälaisia asiakkaat ovat. On olennaista tietää, mikä saa omat kohderyhmät innostumaan, mitä ne pelkäävät, mistä haaveilevat ja mitä ajattelevat maailman menosta.

Kun asiakasymmärrys on kunnossa, on paljon helpompi suunnitella kiinnostavaa ja palvelevaa sisältöä ja kohdentaa se myös tehokkaasti. Suurin osa tutkimistamme onnistujayrityksistä tekeekin nimenomaan hyötysisältöjä, jotka ratkovat asiakkaiden ongelmia ja helpottavat heidän arkeaan. Sisällöt ovat palvelua, joka hengittää samaan tahtiin asiakkaiden kanssa.

Yhtä lailla menestyjäyritysten mielestä on tärkeää, että sisällöt kasvattavat yrityksen ja asiakkaiden välistä yhteisöllisyyttä, liimaa yrityksen ja kohderyhmien välillä.

Jotta sisällöt ovat riittävän monipuolisia ja tekeminen tehokasta, on oltava suunnitelmallinen. Viestinnän vuosikello tai vuosisuunnitelma on hyvä suunnittelun pohja ja ohjenuora. Voittajasisältöjä ei kuitenkaan synny, elleivät tavoitteet ole mietittyjä. Vuosikelloa tai vuosisuunnitelmaa pitääkin tarkastella kriittisesti, jotta sisällöt koskettavat ja onnistuvat tavoitteissaan.
Parhaimmissa menestyjäyrityksissä sisältöjen perillemenoa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan viikkotasolla ja sisällöntuotantoa muutetaan saadun datan perusteella.

2. Ole rohkea ja uskalla tehdä sisältöjä toisin kuin muut

Menestyjäyritykset erottuvat muista siinä, että ne ovat sisällöntuotannossaan rohkeita. Perustekemistä tarvitaan, mutta menestyjät etsivät tietoisesti toisenlaisia näkökulmia ja käsittelytapoja myös arkisiin sisältöihin. Miksi tehdä mitäänsanomatonta, jos voi yllättää? Yllättävät ja omaleimaiset sisällöt ja käsittelytavat ovat hyviä keinoja erottua massasta.

Mutta miten erottuvaa ja yllättävää tehdään? Se ei ole aina helppoa ja itsestäänselvää. Lue vinkkejä luovaan sisällöntuotantoon täältä.

Tutkimamme menestyjäyritykset uskaltavat tarttua vaikeisiinkin aiheisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin, jotka herättävät asiakkaiden kiinnostuksen. Kun sisällöt ovat ajassa kiinni ja yritys ottaa kantaa, se lujittaa parhaimmillaan yrityksen asemaa asiakkaidensa silmissä oman alansa asiantuntijana.

Rohkea ja rosoinen sisällöntekeminen ei silti saa olla itseisarvo. On oltava aito, samastuttava ja itselleen uskollinen.

3. Seuraa aktiivisesti trendejä ja puheenaiheita – tartu hetkeen

Tutkimamme menestyjäyritykset seuraavat aktiivisesti oman alansa trendejä ja puheenaiheita. Ne haistelevat, mitä pinnan alla tapahtuu ja tarttuvat herkästi ajankohtaisiin teemoihin. Myös pinnan alla kyteviin. Puheenaiheita synnytetään myös itse – sisällöillä ja niiden käsittelytavalla.

Menestyjäyrityksissä on oivallettu, että sisältötiimeillä on oltava sellaiset resurssit, että ajankohtaisiin aiheisiin on aikaa tarttua ketterästi. Mieluiten on oltava askeleen edellä, tarjottava asiakkaille jotain kiinnostavaa ja palvelevaa, joka on vasta häivähdyksenä ilmassa.

Menestyjillä on myös halu kehittää suurempia, yhteiskunnallisia kokonaisuuksia viestinnässään. Laajat teemat voivat tuoda haasteita yhtenäisen ja selkeä sisällön suunnitteluun, mutta onnistuessaan hyvin strukturoitu ja selkeästi ymmärrettävä sisältö vie pitkälle.

Tiimi ja johtaminen sisällöntuotannon ydintä

Tutkimme Sisältömarkkinoinnin tila 2019 -tutkimuksessa, mitkä ovat sisältömarkkinoinnissaan onnistuneiden yritysten menestyksen resepti. Yritykset ovat erilaisia, mutta niiden tavassa toimia on paljon yhteistä: Tulosta syntyy, kun sisältömarkkinointia on tekemässä hyvä ja toimiva tiimi. Lue täältä vinkit osaavan ja rohkean sisältötiimin rakentamiseen.

Tiimin tekemiä tuotoksia on myös osattava jakaa tehokkaasti ja oikeissa kanavissa. Muutoin hyvätkin sisällöt hukkuvat massaan.
Toisaalta onnistujayrityksissä yrityksen ylin johto tukee ja uskoo sisällöntekijöihinsä ja antaa sen työn tueksi oman näkemyksensä. Lue lisää, miten johto voi tukea sisältötiimiä menestymään.

Haluatko kuulla lisää Sisältömarkkinoinnin tila -tutkimuksen tuloksista? Ota meihin yhteyttä, tulemme mieluusti esittelemään tulokset ja niiden pohjalta kiteyttämämme menestyvän sisältömarkkinoinnin edellytykset.

OTA YHTEYTTÄ
Jarmo Hovinen
0500-520981
jarmo.hovinen@kubo.fi