Vieraskynä

Sosiaalinen media on aarrearkku, missä mahdollisuuksia tehdä ja toteuttaa asioita on lukuisia. Kanavia löytyy joka lähtöön, sisältömahdollisuuksien kirjo kasvaa vuosi vuodelta ja eri kanavien analytiikkatyökaluissa on tarjolla dataa runsain mitoin. Kaikissa näissä tulisi uskaltaa tehdä valintoja ja poimia käyttöön ne parhaat ja kulloinkin toimivat timantit.

Tee rohkeita strategisia valintoja

Olen kartoittanut erityisesti järjestöjen sosiaalisen median käyttöä vuodesta 2014 lähtien. Kartoitustuloksiin ja organisaatioiden parissa tekemääni työhön pohjaten olen lisäksi kirjoittanut vuosittain järjestöille Sosiaalisen median trendit.

Vuoden 2021 Järjestösome-trendeissä kolme ensimmäistä ennustettani linkittyvät vahvasti strategiseen ja suunnitelmalliseen someviestintään:

 1. Suunnittelun merkitys ja käytännönläheinen onnistumisen mittaaminen korostuvat organisaatioissa kuluvan vuoden aikana entisestään.
 2. Kanavavalintoja tehdään tavoitellut ihmiset ja tekijäresurssit mielessä.
 3. Viestinnässä uskalletaan tehdä valintoja niin sisällöissä kuin tekemisen tavoissa. 

Sosiaalisen median strategia määrittää suuntaviivat sille, mihin organisaatio haluaa somen avulla päästä. Strategia tukee viestinnän painopisteitä ja edistää koko organisaation strategisia päämääriä. Somestrategia tarvitaan, jotta organisaation viestijät ja somevastaavat pystyvät tekemään mahdollisimman hyvin kohdistettua, kiinnostavaa ja tuloksia tuottavaa viestintää. 

Onnistuneessa somestrategiassa määritetään realistiset, konkreettiset ja mitattavat tavoitteet sosiaalisen median käytölle. Selkeiden tavoitteiden myötä voidaan helpommin listata tavoiteltavat kohderyhmät. Erilaiset kohdeyleisöt puolestaan määrittävät kanavavalinnat ja painotukset, mitä eri kanavilla sisällöllisesti tullaan tekemään. 

Sosiaalisen median strategian merkitys korostuukin erityisesti juuri tässä: someen kannattaa aina mennä tavoite ja tavoitellut ihmiset edellä. Kanavavalinnat seuraavat vasta tämän jälkeen.

Toimivimpien somekäytäntöjen, kanavien ja sisältöformaattien käyttöönotto on osa sosiaalisen median strategian tekemistä. Uskallan väittää, että niissä organisaatioissa, joissa valintoja tehdään rohkealla otteella, sosiaalisessa mediassa myös onnistutaan parhaiten. 

Selkeä, ytimekäs ja tekemisen resursseihin nojaava somestrategia on työkalu. Sen avulla viestijät ja sisällöntuottajat osaavat toimia sosiaalisen median jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja myös saavuttaa siellä tuloksia, joita kohti on haluttu suunnitelman perusteella edetä. Hyvää strategiaa on myös helpompi muuttaa silloin, kun me ihmiset muutamme viestintätapojamme tai jos kanavat itsessään tekevät muutoksia, joihin emme voi vaikuttaa. 

Näin teet hyvän sosiaalisen median strategian

 1. Luo strategiasta työkalu, joka ohjaa someviestintänne tekemistä selkeästi.
 2. Määrittele tavoitteet, joista yhdellä lukukerralla näkee, mitä konkreettista halutaan saada aikaan ja kenen kanssa. 
 3. Aseta mittarit, jotka osoittavat tavoitteiden toteutumisen. Jos mittariasettelu ei onnistu, voi tavoite olla turhan ympäripyöreä. 
 4. Älä yritäkään tavoittaa koko suurta yleisöä: valitse teille tärkeimmät some-kohderyhmät ja räätälöi sisältönne heille. 
 5. Käytä kanavia, joissa tavoitat haluamasi ihmiset. Kaikkialla ei tarvitse olla läsnä. 
 6. Suunnittele sisältöpainotusten suuntaviivat kanavien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan – ihminen edellä. 
 7. Tee strategia, joka on mahdollista toteuttaa – käytettävissä olevien resurssienne mukaan. 
 8. Ole rohkea, tee valintoja ja uskalla muuntautua matkan varrella. Somessa mikään muu ei ole varmaa kuin muutos. 

Viestintä-Pirittan somestrategia-ympyrästä voi hakea mallia oman strategian tekemiseen.

Piritta Seppälä on viestinnän ja sosiaalisen median pitkän linjan ammattilainen, Viestintä-Piritta Oy:n perustaja ja viestintäkouluttaja. Hän on työskennellyt lukuisten organisaatioiden tukena auttaen näitä laatimaan sosiaalisen median strategioita ja toimintamalleja, jotka myös johtavat tuloksiin. Viestintä-Piritta on Kubon läheinen yhteistyökumppani erityisesti järjestöalan sosiaalisen median suunnittelussa ja koulutuksessa. Lisää Pirittan kirjoituksia aiheesta voi myös lukea myös Viestintä-Pirittan blogista. Viestintä-Piritta on Kubon läheinen yhteistyökumppani erityisesti järjestöalan sosiaalisen median suunnittelussa ja koulutuksessa.