Vieraskynä

Uuden pienlehden perustamiselle on juuri nyt sopiva aika, kun vaihtoehtoja julkaisemiselle on monia. Erilaiset kulttuuri, -mielipide- ja tiedelehdet, joita on julkaistu aina sadasta vuodesta useisiin kymmeniin vuosiin, näkevät mahdollisuuksia monikanavaisessa julkaisemisessa. Monikanavainen julkaiseminen ja digitaaliset julkaisumuodot mahdollistavat monipuoliset uudenlaiset luovat ratkaisut.
Erityisesti silloin, kun pienlehteä julkaistaan useassa julkaisumuodossa ja -kanavassa, toimivalla ja laadukkaalla lehdellä on oltava hyvä ja toimiva konsepti. Hyvin suunnitellussa konseptissa sisältö ja ulkoasu hahmottuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, vaikka jakautuvatkin eri muotoihin ja kanaviin. Yhtenäinen konsepti erottuu kaiken muun tietotulvan keskellä.
Monikanavainen pienlehtiMonikanavaisen pienlehden suunnittelussa on huomioitava rakenteen ja ulkoasun lisäksi sisällön laajuus ja muodot, tekniset ratkaisut, työprosessi, ilmestymistiheys, näkyvyys ja verkostoituminen. Jotta kiinnostava konsepti saadaan aikaiseksi, tulee miettiä monta asiaa kunnolla: miltä lehti näyttää eri muodoissa, mitä sisältöä kussakin muodossa ja kanavassa kannattaa tarjota ja miten sisällöt ovat suhteessa toisiinsa. Julkaisumuodoilla voi olla eri tai sama yleisö.
Kulmakiviä toimivan monikanavaisen pienlehden konseptin suunnittelussa ovat:

1. Selkeän tarkoituksen ja tavoitteen suunnittelu

Pienlehden tarkoitus ja tavoite on tiedettävä, jotta useiden vaihtoehtojen joukosta voidaan valita juuri ne oikeat ja parhaiten tarkoitusta ja tavoitetta palvelevat julkaisemisen muodot.
Tänä syksynä ilmestyneessä kirjassani Pienlehti paperista pikseliin – monikanavainen julkaiseminen pienlehdessä kuvailen tarkasti esitystaiteen kollektiivi Todellisuuden tutkimuskeskuksen verkkojulkaisun Ice Hole – The Live Art Journalin perustamista.
Kollektiivin tavoite on uuden pienlehden keinoin mahdollistaa esitystaiteilijoiden performanssien julkaiseminen ja herättää kansainvälistä keskustelua esitystaiteesta sekä verkostoitua taiteilijayhteisöjen välillä. Tätä tavoitetta tukee lehden tekeminen englanniksi verkkojulkaisuna. Verkossa julkaiseminen mahdollistaa performanssien esittämisen ja julkaisemisen videolla sekä helpottaa julkaisun saavutettavuudessa maailman laajuisesti.

2. Rajaamisen taito

Laadukas ja toimiva monikanavainen pienlehti syntyy, kun sen konsepti suunnitellaan sopivan kokoiseksi. Kirkas idea toteutettuna hyvin tiivinäkin konseptina voi olla kiinnostavampi kuin liian laaja ja useita julkaisumuotoja ja -kanavia sisältävä konsepti, jonka tekemiseen ei ole varauduttu. Konseptin pitää toimia käytettävissä olevilla resursseilla: ajalla, rahalla ja tekijöillä.
Se, miten hyvin pienlehden tekemisen vaiheita osataan ennakoida, suunnitella, jakaa tehtäviä ja rajata sisältöjä, vaikuttaa lehden konseptiin. Suunnittelussa on vastattava kysymyksiin: Mihin budjetti riittää? Kuinka paljon on tekijöitä? Miten paljon on aikaa eri julkaisumuotojen ja -kanavien ylläpitämiseen?

3. Monikanavaisen rakenteen suunnittelu

Graafinen suunnittelija on tärkeässä osassa eri suunnittelun ja tekemisen vaiheita. Yhtenäinen visuaalinen linja kokoaa kaikki monikanavaisen lehden julkaisumuodot yhdeksi selkeäksi konseptiksi. Suunnittelemalla lehden kaikille julkaisumuodoille johdonmukaisen ulkoasun sekä rakenteen, suunnittelija helpottaa koko työprosessia.
Pienlehden rakenteen selkeys eri muodoissaan auttaa lehden teossa etenkin silloin, jos tekijät eivät työskentele kokopäiväisesti yhteisessä toimituksessa. Kun konsepti ja rakenne ovat tekijöille tiedossa, on selvää, mitä, kuinka paljon ja missä muodossa sisältöä tehdään.
Iina Lievonen-Thapa
Kirjoittaja on mediakonseptien suunnitteluun erikoistunut taiteen maisteri, AD ja toinen tekijä viestintätiimi Enne Collectivessa. Hän on työskennellyt useiden eri lehtikonseptien parissa – niin pienlehtimediassa kuin valtamediassakin.
Tilaa Pienlehti paperista pikseliin – monikanavainen julkaiseminen pienlehdessä -kirja Julkaisijan sivuilta.