Jarmo Hovinen

Oikein toteutettu sisältömarkkinointi ei ole yksittäisiä kampanjoita vain yhdessä kanavassa, vaan jatkuvaa, suunnitelmallista ja asiakkaiden näkökulmasta lähtevää monikanavaista sisällöntuotantoa ja kommunikaatiota. Ennen kuin voi alkaa tuottamaan koukuttavia sisältöjä asiakkaille, kannattaa luoda sisältöstrategia, joka on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.
Uusimman Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa -tutkimuksemme perusteella voi todeta, että tehokkaimmat sisältömarkkinoijat ovat ne, joilla on dokumentoitu ja mitattava sisältöstrategia. Sisältöjen suunnittelussa ja luomisessa tärkeintä on asiakkaan näkökulma. Monesti lähdetään kuitenkin liikkeelle tuotteen ominaisuuksista, jolloin ostava asiakas ja asiakkaan ostoprosessi unohtuu.

Innostus on suurempaa kuin osaaminen

Moni markkinoija houkutellaan kokeilemaan sisältömarkkinointia virheellisin perustein. Ikään kuin kyse olisi vain mainonnasta uudella tavalla tai journalismiksi naamioidusta mainonnasta tai vain verkossa tapahtuvasta toiminnasta, tai uusista sisällöllisistä kampanjoista. Tällöin riskinä on, että tuhlataan rahaa tusinasisältöihin, joiden tehot jäävät mitättömiksi ja usko lopahtaa nopeasti.
Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivät sisältömarkkinoinnin ammattilaiset lähtevät aina liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden avaamisesta ja asiakasymmärryksen syventämisestä – eivät sisältöjen rummuttamisesta.

Kanavavalinnat vasta viimeisenä

Uusimmasta tutkimuksesta voi huomata, että suurin osa sisällöistä tehdään lähtökohtaisesti kanavien ehdoilla. Tällöin ei kyetä näkemään, että asiakasymmärrys määrittelee myös käytettävät kanavat. Strategialähtöisessä tekemisessä kanavavalinnat tulevat vasta viimeisenä.
Entä mitkä ovat sitten toimivan sisältömarkkinoinnin kannalta olennaisia kanavia? Vastaus on yksinkertainen: kaikki ne kanavat, joissa tavoiteltu asiakas parhaiten tavoitetaan. On se sitten myymälä, some, verkko, printti, tapahtuma tai henkilökohtainen tapaaminen.