Elise Levanto

Digitalisoituvassa maailmassa asiakkaan ostoprosessi ei käytännössä enää etene perinteisen Funnel-mallin mukaisesti (tietoisuus brändistä → tarve → tiedon etsintä → ostopäätös → ostaminen → käyttö).  Asiakkaan prosessi ei ole lineaarinen eikä brändien ohjattavissa. Tästä syystä brändien on laitettava vähemmän paukkuja perinteiseen markkinointiin sekä keksittävä ja kehitettävä uusia tapoja  olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
Brändit elävät, kasvavat ja kehittyvät  ekosysteemissä, jossa toimijoina on toisia brändejä, (some)yhteisöjä, asiakkaita, vaikuttajia  ja asiantuntijoita. Kaikki nämä ovat vuorovaikutteisessa suhteessa  toisiinsa. Mikään  toimijoista ei ole itsestään selvä johtaja, joka pystyisi kontrolloimaan ekosysteemissä tapahtuvaa vuorovaikutusta.   Brändi on vain  yksi toimija muiden ekosysteemin toimijoiden joukossa.

Tehokas markkinointi syntyy vuorovaikutuksesta

Kuvatakseen ekosysteemiin perustuvaa vuorovaikutteista toimintatapaa  Yhdysvaltalainen Spiegel Research Center  on luonut  mallin nimeltä Engagement Engine (2016). Malli ei kuvaa prosessia, jolla markkinointia voisi suunnitella, mutta se kuvaa hyvin sitä, miten markkinointia pitäisi nyt  hahmottaa ja ajatella.
Engagement Engine -mallissa on viisi toisiinsa vaikuttavaa ratasta eli jotka kuvaavat sitä, miten asiakkaat ovat tekemisissä brändien kanssa, ja miten nämä kohtaamiset sitouttavat ja lisäävät heidän kokemaansa arvoa. Isoin ratas on merkityksellisin.
Mielenkiintoisinta mallissa on se, että  Brand dialogue behaviors -ratas on kaikista merkityksellisin asiakkaiden brändiin sitoutumisen kannalta.  Brand Dialogue Behavior viittaa kaikkiin tapoihin, joilla asiakas vuorovaikuttaa brändin kanssa – joko suoraan tai epäsuorasti. Mukaan lasketaan myös asiakkaiden välinen vuorovaikutus, josta yrityksellä itsellään ei ole harmainta aavistusta.
engagement-engine-kubo
Funnel-malli ei toimi koska se on liian lineaarinen ja staattinen kuvatakseen tämän päivän asiakkaan sitoutumisen prosessia  tai suhdetta brändeihin.  Asiakkaan sitoutuminen brändiin ja ostopäätösten tekeminen tapahtuu entistä useammin brändien ulottumattomissa ja siksi Brand dialogue behavior on hyvin tärkeä  tekijä.

Osallistuminen sitouttaa paremmin kuin osto

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutusta ei tapahdu vain asiakkaiden ja brändien välillä, vaan asiakkaat kertovat toisilleen mielipiteitään ja kokemuksiaan brändeistä. Brändistä käyty keskustelu vaikkapa somessa tai keskustelupalstalla, osallistuminen kilpailuun, sovelluksen lataaminen app-storesta, tutkimukseen osallistuminen tai oppaan lataaminen yrityksen verkkosivustolta, vuorovaikutus asiakaspalvelun kanssa, jne. ovat asiakkuuden pitkän aikavälin arvon kannalta esim. ostokokemusta vaikuttavampia tekijöitä:  asiakas ei vain osta, vaan osallistuu.

Kun asiakkaat osallistuvat ja jakavat kokemuksensa brändistä, asiakasymmärrys kasvaa.  

Jotta yritys voi ottaa haltuunsa Brand Dialogue Behavior -rattaan,  markkinointitiimien pitää osallistua  aktiivisesti keskusteluun, kuunnella keskusteluja  ja sen pohjalta stimuloida ekosysteemiä  ja sen toimintaa pelkän yksisuuntaisen viestinnän ja perinteisen markkinoinnin ja mainostamisen sijaan.  
Mitä enemmän asiakas osallistuu, puhuu brändistä (ei siis vain tuotteista)  ja jakaa kokemuksiaan muiden kanssa, sitä merkityksellisemmäksi brändi tulee asiakkaalle ja sitä enemmän asiakkaan osallistuminen  tuottaa arvoa  myös brändille – vaikka asiakas ei olisi vielä ostanut yhtäkään tuotetta.  
Brändien kannattaa siis investoida, ei vain tuotteiden ja palveluiden, vaan koko asiakaskokemuksen ja erityisesti dialogin, asiakkaiden osallistamisen ja kuuntelemisen  jatkuvaan kehittämiseen. Tarinat hyvästä kokemuksesta  leviävät kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat.
Jos haluat ymmärtää asiakkaitasi paremmin, ota yhteyttä.