Anna Kurkela-Vilén

Me kubolaiset olemme tunnetusti jästipäitä, kun kyse on brändityöstä. Suunnittelua ei aloiteta, ennen kuin tiedossa on, miksi uudistusta tehdään, ketä sillä halutaan puhutella ja mitä sillä halutaan viestiä. Onnistunut lopputulos riippuu nimittäin siitä, kuinka hyvin pohjatyöt on tehty. Toimivaksi todetulla reseptillä uudistettiin myös Ammattiliitto Jytyn ilme. 

Aikansa eläneet brändikuvat ja brändivärit sekä tarve uuden nimen mukaiselle logon kirjoitusasulle. Näihin kolmeen kohtaan haettiin ratkaisua, kun Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty muutti nimensä Ammattiliitto Jytyksi ja halusi nimen vaihdon yhteydessä raikastaa myös visuaalisen ilmeensä.

Kuvat ja värit ovatkin olennainen osa brändin visuaalista ilmettä. Ennen kaikkea ne ovat kuitenkin tärkeitä viestejä, jotka kertovat brändin identiteetistä ja tavoitteista. Vaikuttavien brändikuvien ja -värien luomiseksi on tiedettävä, mitä niillä halutaan saada aikaan, mitä viestiä ja ketä puhutella. Sama periaate pätee, oli brändissä kyse tuotteesta, palvelusta, yrityksestä – tai ammattiliitosta. 

Brändityön ytimessä kohderyhmien priorisointi ja identiteetin luominen 

Ammattiliitto Jytyn brändityö Kubon kanssa alkoi työpajatyöskentelyllä, jossa suunnittelutyön pohjaksi muodostettiin yhteistuumin strateginen näkemys liiton olemassaolon syistä ja tavoitteista. Jytyn ydin jäsentensä etua ajavana ammattiliittona pysyi ennallaan, mutta liiton identiteetti eli se, millainen liitto oikeastaan onkaan, kaipasi ravistelua.

Koronavirus toi työskentelyyn omat mausteensa, mutta ymmärrys ensisijaisista kohderyhmistä sekä liiton ominaisuuksista, erottautumistekijöistä, lupauksesta ja tärkeimmistä viesteistä saatiin luotua sujuvasti myös etänä. Työpajatyöskentelyn välineeksi valittiin tällä kertaa kaikille tuttu Teams. 

Huolellisen pohjatyön avulla visuaalisen ilmeen ideointi ja suunnitteluvaiheen päätökset voitiin perustaa tehdyille strategisille linjauksille. Näin varmistettiin, ettei uudistuva ilme perustu vain tiimin omiin ajatuksiin siitä, mikä näyttää kivalta.

Ammattiliitto Jytyn arvoja ovat jäsenlähtöinen osaava palvelu, yhteistyö, oikeudenmukaisuus ja nykyaikaisuus. Nämä arvot sekä brändityön aikana selkeytyneet Jytyn erottautumistekijät, kohderyhmien tarpeet ja haluttu brändimielikuva kiteytyivät Kubon käsissä myös Ammattiliitto Jytyn uudeksi sloganiksi Sillä sinun työsi on tärkeä

Väri- ja kuvamaailman lisäksi uudistettiin ikonit ja typografia 

Jytyn visuaalisen ilmeen uudistamisen lähtökohtana oli, ettei liiton logoa haluttu muuttaa muilta osin kuin tuomalla mukaan teksti “Ammattiliitto” osaan logon versioista. Kubolaisten sormia syyhytti tehdä logoon suurempiakin muutoksia, mutta kultainen keskitie löytyi logossa käytetyn värimaailman uudistamisesta. Aiemmin punaista, sinistä ja vihreää yhdistellyt logomerkki selkeytettiin viestinnän käyttöön yksiväriseksi. 

Punaisesta ja sinisestä brändiväristä luovuttiin samalla viestinnässä kokonaan. Niiden sijaan Jytyn väreinä ovat jatkossa vihreän sävyt sammal, havu ja minttu, jotka symboloivat kasvua ja elinvoimaisuutta. Greippi puolestaan tuo ilmeeseen ripauksen keltaista, energisyyden ja aktiivisuuden väriä. 

Värit toistuvat myös uusissa raikkaissa brändikuvissa, jotka välittävät visuaalisin keinoin Jytylle tärkeitä viestejä. Brändikuvien lisäksi Ammattiliitto Jyty viestii jatkossa työelämästä ja edunvalvonnasta haasteineen ja iloineen yli sadan erilaisen ikonikuvituksen avulla. Tunnistettavuutta luo myös uudistunut typografia. 

Uudistunut ilme alkaa näkyä vaiheittain 

Jytyn uudistunut brändi-ilme heijastaa 2020-luvun työelämää ja vakuuttaa, että liitto ajaa jokaisen jäsenensä etuja sekä jatkaa työtä hyvän ja oikeudenmukaisen työelämän puolesta. Uusi visuaalinen ilme alkaa näkyä vaiheittain kaikessa Ammattiliitto Jytyn viestinnässä, kuten verkkosivustolla, sovelluksessa, sosiaalisessa mediassa, jäsenlehdessä ja muissa painotuotteissa vuoden 2021 aikana. Ammattiliitto Jytyn brändikirjan tiivistelmään voi tutustua Jytyn sivuilla.

Paras kiitos yhteistyöstä on jytyläisiltä ja jäsenistöltä saatu tyytyväinen palaute sekä se, että luotu ilme vaikuttaa ja toimii halutulla tavalla viestintätiimin ja jäsenten käytössä. 

Kaipaako yrityksesi tai brändisi visuaalinen ilme uudistamista?