Jarmo Hovinen

Luin maikkarin blogin, jossa Jere Teutari kirjoitti provokatiivisesti sisältömarkkinoinnin kuolemasta. Erittäin hyvä avaus, mikäli se oikeasti herättäisi keskustelua siitä, mitä sisältömarkkinointi oikeasti on.
Sisältömarkkinoinnista on tullut buzzword lähes kaikelle trendikkäälle markkinoinnille, ja tässä mielessä se on Suomeen saapuessaan jo ylikulunut juttu. Älkää käsittäkö kuitenkaan väärin. Itse olen ollut sisältömarkkinoinnin pauloissa jo kymmenen vuotta ja löydän siitä joka päivä uutta.
Me elämme vahvasti digitaalisessa maailmassa ja ehkä juuri siitä kumpuaa se suurin virhe sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen ja tekemiseen. Sisältömarkkinointi ei ole ja eikä koskaan voikaan olla asiakkaan näkökulmasta katsottuna pelkästään verkossa tapahtuvaa toimintaa. Olen huomannut, että tässä tehdään todella suuria virheitä.
Paras sisältömarkkinointi lähtee aina asiakkaan tarpeesta ja niistä kanavista, joissa hän luonnollisesti on ja luonnollisesti liikkuu. Asiakkaan tarpeet asettavat aina suuren haasteen suunnittelulle ja toteuttamiselle, eikä siinä voi tehdä oikopolkuja. Sisältömarkkinointia ei pidä koskaan lähteä tekemään suin päin, vaan se tarvitsee taustalleen toimivan suunnitelman, konseptit ja oikeat resurssit. Vain ja ainoastaan hyvin suunnitellen voidaan menestyksekkäästi toteuttaa ja rakentaa toimivaa omaa mediaa.
Mitä kaikkea onnistuneeseen sisältömarkkinointiin ja oman median rakentamiseen sitten tarvitaan. Itse näen asiat näin:

1. Miksi olemme olemassa

Ensimmäisenä asiana meidän tulisi aina miettiä ja kysyä: Miksi? Mikä on se syy, miksi asiakas tuotteitamme ja palveluitamme ostaisi/hyödyntäisi.
Tässä yhteydessä yleensä huomataan se, että aiemmin toteutettu viestintä ja markkinointi onkin lähtenyt yrityksen itsensä tarpeista ja siitä, mitä yritys itse tekee. Eikä siitä lähtökohdasta, mitä asiakkaamme meiltä tarvitsee ja mitä hän meiltä odottaa.
Käytännössä viisas edelläkävijä laittaisi koko markkinoinnin ja viestinnän uusiksi. Uuden näkökulman pitäisi olla, miksi me yrityksenä olemme olemassa ja miksi asiakkaamme ostaisi meiltä.

2. Asiakasymmärrys kuntoon

Toisena asiana kannattaa kysyä kriittisesti, onko meillä tarpeeksi relevanttia tietoa asiakkaistamme, heidän tarpeistaan, ongelmistaan ja intohimoistaan. Ovatko meidän asiakastiedot kunnossa osoitteineen ja yhteystietoineen. Tylsästi sanottuna onko meidän crm-järjestelmämme ajan tasalla.
Oikea asiakastieto nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista on tärkein perusta toimivan sisältömarkkinoinnin toteuttamiselle.

3. Asiakkaan auttamiseen

Kolmantena asiana yrityksen tulisi miettiä, että mikä ja mitkä ovat asiakkaan roolit ostoprosessissa, ja miten me yrityksenä voimme asiakasta siinä auttaa. AUTTAA, aidosti auttaa!
Hankinta- ja ostoprosessin ja päätöksenteon rooli korostuu eteenkin B2B-markkinassa, mutta samat asiat koskevat myös yksittäistä kuluttajaa. Samat päätöksentekijät ja perusteet löytyvät molemmista ryhmistä.
Yhteiskunnallisen organisaation, joka ei varsinaisesti myy tuotteita tai palveluita, kannattaa miettiä mitä hyötyä meistä esimerkiksi jäsenille on ja miten voisimme yksinkertaistaa ja helpottaa heidän päiväänsä.

4. Henkilökohtaista viestintää

Neljäntenä, mutta ei ollenkaan vähäisimpänä asiana, pidän puhuttelun ja kommunikoinnin tyyliä ja sitä, kuinka henkilökohtaiselle tasolle kommunikoinnin viemme. Onko meillä henkilöitä, jotka toimivat yrityksemme puhemiehinä ja -naisina vai teemmekö kaiken yrityksen nimissä?
Trendiraporttimme mukaan henkilökohtaisuutta pidetään kaikkien tärkeimpänä tapana kommunikoida. Miksi emme hyödyntäisi tätä tapaa huomattavasti nykyistä enemmän. Hyvä esimerkki on F-Securen Mikko Hyppösen tapa olla esillä ja kommunikoida yrityksen edustajana.

5. Asiakkaan luonnolliset kanavat

Viidentenä asiana tulee miettiä, että mitä luonnollisia kanavia asiakkaasi käyttää ja miten hänet voi parhaiten ja uskottavasti tavoittaa niissä kanavissa.
Mitä luonnollisia kanavia meillä itsellämme yrityksenä on jo käytössä. Toki meillä kaikilla on käytössä verkkosivustot, uutiskirjeet ja asiakaslehdet, mutta tämäkin pitäisi kääntää hieman toisinpäin ja kysyä, että missä kaikkialla asiakas kohtaa meidät.
Hyvänä esimerkkinä aivan liian vähän hyödynnetyistä omista kanavista ovat VR:n junanvaunut, Valion maitopurkit, Sinebrychoffilla juomapullot, kauppaketjujen liikkeet. Tuote tai kauppa itsessään voi olla jo kanava yrityksesi sisältömarkkinoinnille.

6. Vain harkiten ulkopuolisia kanavia

Vasta omien kanavien tarkastelun jälkeen meidän kannattaa miettiä ulkopuolisia kanavia. Sisältömarkkinoinnin yksi tärkeimpiä lähtökohtia on, että kun aiemmin käytettiin 80 prosenttia median kautta tapahtuvaan ihmisten tavoittamiseen, niin uudessa maailmassa tuo sama 80 prosenttia käytetäänkin kiinnostavaan asiakasta hyödyntävään ja koukuttavaan sisältöön. Ei siis keskustella median kautta vaan jutellaan suoraan asiakkaan kanssa.
Toki mikäli median kautta puhuttelu on perusteltua, niin sitäkin kannattaa joissain yhteyksissä harkita, mikäli edelliset viisi asiaa ovat kunnossa.
En näe, että on olemassa erikseen sisältömarkkinointikanavia, vaan on olemassa kanavia, joita asiakas käyttää ja yritys voi hyödyntää puhutellessaan ja kommunikoidessaan asiakkaidensa kanssa.

7. Kyky tuottaa kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä

Seitsemänneksi, voimmeko oikeasti tuottaa omilla resursseillamme kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa asiakkaillemme. Onko meillä itsellämme tarpeeksi oikeita resursseja, tiedämmekö oikeasti kuinka voimme tuottaa asiakkaillemme mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä, ymmärrämmekö oikeasta asiakkaidemme ostoprosessin, kiinnostuksen kohteet, ongelmat ja tarpeet.

8. Jatkuva suunnitelmallinen tapa markkinoida

Kahdeksantena asiana kannattaa hyvin tarkasti pitää mielessä se, että sisältömarkkinointi ei ole kampanja, ei yksittäinen ostettu advertoriaali eikä natiivimainos. Sisältömarkkinointi on jatkuva suunnitelmallinen tapa tuottaa sisältöjä ja tehdä niihin liittyväiä toimenpiteitä, joista asiakkaasi kokee hyötyvänsä ja joiden ansiosta onnistuvansa omassa päivässään.

9. Tulevaisuuden media asiakkaille

Yhdeksäntenä asiana kannattaa kysyä itseltä voimmeko me oikeasti olla asiakkaillemme tulevaisuuden media? On aivan selvää, että kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta muuttua mediaksi, mutta voit ajatella tämänkin uudella tavalla. Voisiko sinun yrityksesi olla omille asiakkaillesi tärkeä hyötytiedon lähde? Lähde, joka parhaimmillaan kykenee helpottamaan ostavan asiakkaasi päivää.
Pienikin yritys voi toimia kuten media omassa markkinassaan. Kysymys ehkä kuuluukin, että arvostaisiko asiakkaasi sitä, että olet oikeasti kiinnostunut hänen onnistumisestaan. Erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka pieni yrityskin voi rakentaa omaa mediaa, on Custom Soundsin Backstage webzine – kitaristin tietopankki.
 
Me täällä Kubossa pyrimme auttamaan asiakkaitamme siinä, että sisältömarkkinointia tehdään oikein ja parhaalla mahdollisella tavalla, sillä se johtaa tutkitusti hyviin tuloksiin ja onnistuneisiin kohtaamisiin. Uskomme, että hyväksi sisältömarkkinoijaksi ei voi julistautua, vaan onnistumisen kertovat tyytyväiset asiakkaat.